.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. / Jarosław, m.
Jarosław, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 40521
Powierzchnia: 34.46 km2
Zaludnienie: 1175 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 19
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 19
Liczba uprawnionych do głosowania: 32383
Liczba wydanych kart: 17502
 54.05%
brak46.63%47.88%49.13%50.38%51.63%52.88%54.13%55.38%56.63%57.88% 
danych47.87%49.12%50.37%51.62%52.87%54.12%55.37%56.62%57.87%59.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 6, Jarosław, ul. Spytka 2 2071 1032 1032 1022 49.83
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, Jarosław, ul. Kraszewskiego 39 2164 1189 1189 1181 54.94
3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Jarosław, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28 2162 1011 1011 1000 46.76
4 Publiczne Gimnazjum Nr 1, Jarosław, ul. 3-go Maja 30 2026 1092 1092 1088 53.90
5 Szkoła Podstawowa Nr 10, Jarosław, ul. Słoneczna 1A 1380 814 814 811 58.99
6 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Jarosław, ul. Poniatowskiego 23 1631 923 923 914 56.59
7 Bursa Międzyszkolna, Jarosław, ul.Reymonta 1 1308 713 713 708 54.51
8 Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori, Jarosław, os. Słoneczne 6 1863 976 976 970 52.39
9 Miejskie Przedszkole Nr 10, Jarosław, os. Kombatantów 22 2124 1184 1182 1171 55.74
10 Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa Nr 5), Jarosław, ul. Traugutta 15 1667 1024 1024 1021 61.43
11 Publiczne Gimnazjum Nr 2, Jarosław, ul. Jana Pawła II 26 2127 1195 1195 1188 56.18
12 Szkoła Podstawowa Nr 11, Jarosław, ul. Kraszewskiego 1 1906 987 987 974 51.78
13 Szkoła Podstawowa Nr 4, Jarosław, ul. Żeromskiego 4 2219 1184 1184 1170 53.36
14 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Jarosław, os. Witosa 18 2014 1104 1104 1099 54.82
15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Jarosław, ul. Jana Pawła II 30 2358 1295 1295 1280 54.92
16 Szkoła Podstawowa Nr 7, Jarosław, ul. Dolnoleżajska 16 1661 950 950 941 57.19
17 Zespół Szkół (Publiczne Gimnazjum Nr 5), Jarosław, ul. Traugutta 15 1183 687 687 683 58.07
18 Centrum Opieki Medycznej, Jarosław, ul. 3-go Maja 70 278 30 30 30 10.79
19 Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ, Jarosław, ul. Kościuszki 18 241 112 112 111 46.47
=   32383  17502  17500  17362  54.05 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca