.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. / Radymno, m.
Radymno, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5727
Powierzchnia: 13.59 km2
Zaludnienie: 421 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4292
Liczba wydanych kart: 2333
 54.36%
brak46.63%47.88%49.13%50.38%51.63%52.88%54.13%55.38%56.63%57.88% 
danych47.87%49.12%50.37%51.62%52.87%54.12%55.37%56.62%57.87%59.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Radymno ul. Mickiewicza 4 1470 758 758 753 51.56
2 Hala Sportowa, Radymno ul. Lwowska 20 873 471 471 467 53.95
3 Przedszkole Samorządowe, Radymno Os. Jagiełły 1 1949 1104 1104 1101 56.64
=   4292  2333  2333  2321  54.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca