.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. / Pawłosiów, gm.
Pawłosiów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8203
Powierzchnia: 47.49 km2
Zaludnienie: 172 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6155
Liczba wydanych kart: 3445
 55.97%
brak46.63%47.88%49.13%50.38%51.63%52.88%54.13%55.38%56.63%57.88% 
danych47.87%49.12%50.37%51.62%52.87%54.12%55.37%56.62%57.87%59.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Wiejska w Pawłosiowie, 37- 500 Jarosław 2127 1225 1225 1210 57.59
2 Szkoła Podstawowa w Kidałowicach 37- 500 Jarosław 627 313 313 308 49.92
3 Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim 37 - 500 Jarosław 673 394 394 391 58.54
4 Świetlica Wiejska w Maleniskach, 37 - 500 Jarosław 725 448 448 444 61.79
5 Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, 37 - 500 Jarosław 1337 653 653 649 48.84
6 Dom Strażaka w Cieszacinie Małym, 37 - 500 Jarosław 236 129 129 128 54.66
7 Szkoła Podstawowa w Tywonii, 37 - 500 Jarosław 430 283 283 282 65.81
=   6155  3445  3445  3412  55.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca