.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / szydłowiecki, pow. ...
szydłowiecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 41584
Powierzchnia: 452.22 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 30
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 30
Liczba uprawnionych do głosowania: 31782
Liczba wydanych kart: 14772
 46.48%
brak44.49%44.93%45.37%45.81%46.25%46.69%47.13%47.57%48.01%48.45% 
danych44.92%45.36%45.80%46.24%46.68%47.12%47.56%48.00%48.44%48.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
143001 Chlewiska, gm. 5119 2304 2303 2268 45.01
143002 Jastrząb, gm. 3883 1731 1731 1710 44.58
143003 Mirów, gm. 2872 1278 1277 1268 44.50
143004 Orońsko, gm. 4361 2132 2132 2119 48.89
143005 Szydłowiec, gm. 15547 7327 7324 7249 47.13
  szydłowiecki, pow. 31782 14772 14767 14614 46.48
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11613 5516 5515 5453 47.50
2 Wieś 20169 9256 9252 9161 45.89
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2872 1278 1277 1268 44.50
2 od 5 001 do 10 000 13363 6167 6166 6097 46.15
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 15547 7327 7324 7249 47.13
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca