.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / szydłowiecki, pow. / Orońsko, gm.
Orońsko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5852
Powierzchnia: 81.91 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4361
Liczba wydanych kart: 2132
 48.89%
brak44.49%44.93%45.37%45.81%46.25%46.69%47.13%47.57%48.01%48.45% 
danych44.92%45.36%45.80%46.24%46.68%47.12%47.56%48.00%48.44%48.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Orońsku 1926 966 966 964 50.16
2 Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach 797 358 358 356 44.92
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie Kolonii 376 220 220 220 58.51
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie 413 200 200 199 48.43
5 Gminny Ośrodek Kultury Filia Tomaszów 373 196 196 189 52.55
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie 476 192 192 191 40.34
=   4361  2132  2132  2119  48.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca