.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / szydłowiecki, pow. / Mirów, gm.
Mirów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3923
Powierzchnia: 53.17 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2872
Liczba wydanych kart: 1278
 44.50%
brak44.49%44.93%45.37%45.81%46.25%46.69%47.13%47.57%48.01%48.45% 
danych44.92%45.36%45.80%46.24%46.68%47.12%47.56%48.00%48.44%48.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Mirowie 1140 550 549 546 48.25
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym 538 273 273 271 50.74
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym 1194 455 455 451 38.11
=   2872  1278  1277  1268  44.50 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca