.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / szydłowiecki, pow. / Chlewiska, gm.
Chlewiska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6505
Powierzchnia: 124.2 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5119
Liczba wydanych kart: 2304
 45.01%
brak44.49%44.93%45.37%45.81%46.25%46.69%47.13%47.57%48.01%48.45% 
danych44.92%45.36%45.80%46.24%46.68%47.12%47.56%48.00%48.44%48.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach 1357 578 577 568 42.59
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie 538 231 231 227 42.94
3 Ośrodek Zdrowia w Stefankowie 715 335 335 330 46.85
4 Świetlica Wiejska w Ostałowie 670 242 242 236 36.12
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie 620 305 305 297 49.19
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach 503 252 252 252 50.10
7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce 716 361 361 358 50.42
=   5119  2304  2303  2268  45.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca