.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / świdnicki, pow. ...
świdnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 72952
Powierzchnia: 468.97 km2
Zaludnienie: 155 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 58549
Liczba wydanych kart: 29783
 50.87%
brak41.75%43.17%44.59%46.01%47.43%48.85%50.27%51.69%53.11%54.53% 
danych43.16%44.58%46.00%47.42%48.84%50.26%51.68%53.10%54.52%55.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061702 Mełgiew, gm. 6198 3008 3008 2995 48.53
061703 Piaski, gm. 8533 3644 3644 3616 42.70
061704 Rybczewice, gm. 3294 1515 1514 1494 45.99
061701 Świdnik, m. 33220 18566 18565 18401 55.89
061705 Trawniki, gm. 7304 3050 3050 3025 41.76
  świdnicki, pow. 58549 29783 29781 29531 50.87
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 35340 19620 19619 19444 55.52
2 Wieś 23209 10163 10162 10087 43.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3294 1515 1514 1494 45.99
2 od 5 001 do 10 000 13502 6058 6058 6020 44.87
3 od 10 001 do 20 000 8533 3644 3644 3616 42.70
4 od 20 001 do 50 000 33220 18566 18565 18401 55.89
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca