.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / świdnicki, pow. / Piaski, gm.
Piaski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10850
Powierzchnia: 169.73 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 8533
Liczba wydanych kart: 3644
 42.70%
brak41.75%43.17%44.59%46.01%47.43%48.85%50.27%51.69%53.11%54.53% 
danych43.16%44.58%46.00%47.42%48.84%50.26%51.68%53.10%54.52%55.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Brzezicach 645 226 226 225 35.04
2 Szkoła Podstawowa w Bystrzejowicach Pierwszych 620 269 269 268 43.39
3 Remiza OSP w Wierzchowiskach Drugich 1035 432 432 429 41.74
4 Świetlica w Kawęczynie 714 318 318 316 44.54
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych 631 175 175 174 27.73
6 Remiza OSP w Kębłowie 549 245 245 244 44.63
7 Szkoła Podstawowa w Józefowie 500 216 216 216 43.20
8 Szkoła Podstawowa w Gardzienicach Pierwszych 673 325 325 320 48.29
9 Szkoła Podstawowa w Klimusinie 517 166 166 163 32.11
10 Miejskie Centrum Kultury w Piaskach , ul. Lubelska 22 1100 556 556 551 50.55
11 Szkoła Podstawowa w Piaskach, ul. A. Mickiewicza 2 1020 498 498 492 48.82
12 Szkoła Podstawowa w Majdanie Kozic Górnych 529 218 218 218 41.21
=   8533  3644  3644  3616  42.70 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca