.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / świdnicki, pow. / Rybczewice, gm.
Rybczewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4080
Powierzchnia: 99.09 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3294
Liczba wydanych kart: 1515
 45.99%
brak41.75%43.17%44.59%46.01%47.43%48.85%50.27%51.69%53.11%54.53% 
danych43.16%44.58%46.00%47.42%48.84%50.26%51.68%53.10%54.52%55.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Rybczewice Drugie Nr 119 Urząd Gminy 724 364 363 362 50.28
2 Remiza OSP Częstoborowice Nr 149 A 409 196 196 196 47.92
3 Szkoła Podstawowa Pilaszkowice Drugie Nr 168 713 357 357 345 50.07
4 Szkoła Podstawowa Izdebno Nr 118 484 181 181 177 37.40
5 Szkoła Podstawowa Stryjno Kolonia Nr 1 964 417 417 414 43.26
=   3294  1515  1514  1494  45.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca