.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / świdnicki, pow. / Mełgiew, gm.
Mełgiew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7964
Powierzchnia: 95.64 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6198
Liczba wydanych kart: 3008
 48.53%
brak41.75%43.17%44.59%46.01%47.43%48.85%50.27%51.69%53.11%54.53% 
danych43.16%44.58%46.00%47.42%48.84%50.26%51.68%53.10%54.52%55.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dominowie 692 335 335 333 48.41
2 Remiza OSP w Janowicach 676 263 263 262 38.91
3 Szkoła Podstawowa w Krępcu 1156 595 595 593 51.47
4 Szkoła Podstawowa w Krzesimowie 827 372 372 371 44.98
5 Gimnazjum w Mełgwi 1585 776 776 773 48.96
6 Gminny Dom Kultury w Podzamczu 670 322 322 321 48.06
7 Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 592 345 345 342 58.28
=   6198  3008  3008  2995  48.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca