.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / świdnicki, pow. / Mełgiew, gm.
Mełgiew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7964
Powierzchnia: 95.64 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6198
Liczba wydanych kart: 3008
Liczba głosów oddanych: 3008
Liczba głosów ważnych: 2995
brak 50.00% >50.00% ≥53.67% ≥57.34% ≥61.01% ≥64.68% ≥68.35% ≥72.02% ≥75.69% ≥79.36% ≥83.03%
danych 50.00% >50.00% ≥53.67% ≥57.34% ≥61.01% ≥64.68% ≥68.35% ≥72.02% ≥75.69% ≥79.36% ≥83.03%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
78.73%2358 
TUSK Donald Franciszek
21.27%637 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Dominowie 333 276 82.88
17.12 57
2 Remiza OSP w Janowicach 262 216 82.44
17.56 46
3 Szkoła Podstawowa w Krępcu 593 437 73.69
26.31 156
4 Szkoła Podstawowa w Krzesimowie 371 341 91.91
8.09 30
5 Gimnazjum w Mełgwi 773 604 78.14
21.86 169
6 Gminny Dom Kultury w Podzamczu 321 248 77.26
22.74 73
7 Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 342 236 69.01
30.99 106
Σ Mełgiew, gm. 2995 2358 78.73
21.27 637
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca