.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / rypiński, pow. ...
rypiński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 46124
Powierzchnia: 587.08 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 33
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 33
Liczba uprawnionych do głosowania: 34985
Liczba wydanych kart: 13622
 38.94%
brak30.62%32.22%33.82%35.42%37.02%38.62%40.22%41.82%43.42%45.02% 
danych32.21%33.81%35.41%37.01%38.61%40.21%41.81%43.41%45.01%46.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041202 Brzuze, gm. 4225 1401 1400 1391 33.16
041203 Rogowo, gm. 3784 1364 1364 1349 36.05
041204 Rypin, gm. 5700 1812 1812 1800 31.79
041201 Rypin, m. 13116 6113 6113 6036 46.61
041205 Skrwilno, gm. 4882 1928 1928 1910 39.49
041206 Wąpielsk, gm. 3278 1004 1004 994 30.63
  rypiński, pow. 34985 13622 13621 13480 38.94
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 13116 6113 6113 6036 46.61
2 Wieś 21869 7509 7508 7444 34.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3278 1004 1004 994 30.63
2 od 5 001 do 10 000 18591 6505 6504 6450 34.99
3 od 10 001 do 20 000 13116 6113 6113 6036 46.61
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca