.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / rypiński, pow. / Wąpielsk, gm.
Wąpielsk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4419
Powierzchnia: 93.78 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3278
Liczba wydanych kart: 1004
 30.63%
brak30.62%32.22%33.82%35.42%37.02%38.62%40.22%41.82%43.42%45.02% 
danych32.21%33.81%35.41%37.01%38.61%40.21%41.81%43.41%45.01%46.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych 1059 327 327 324 30.88
2 Szkoła Podstawowa w Wąpielsku 1223 340 340 335 27.80
3 Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym 422 134 134 134 31.75
4 Szkoła Podstawowa w Długiem 574 203 203 201 35.37
=   3278  1004  1004  994  30.63 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca