.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / rypiński, pow. / Rogowo, gm.
Rogowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5062
Powierzchnia: 139.8 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3784
Liczba wydanych kart: 1364
 36.05%
brak30.62%32.22%33.82%35.42%37.02%38.62%40.22%41.82%43.42%45.02% 
danych32.21%33.81%35.41%37.01%38.61%40.21%41.81%43.41%45.01%46.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Rogowie 1264 534 534 526 42.25
2 Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu 501 142 142 140 28.34
3 Dom Strażaka w Pręczkach 549 169 169 168 30.78
4 Szkoła Podstawowa w Sosnowie 975 341 341 338 34.97
5 Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 495 178 178 177 35.96
=   3784  1364  1364  1349  36.05 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca