.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / rypiński, pow. / Rypin, m.
Rypin, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16849
Powierzchnia: 10.96 km2
Zaludnienie: 1537 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 13116
Liczba wydanych kart: 6113
 46.61%
brak30.62%32.22%33.82%35.42%37.02%38.62%40.22%41.82%43.42%45.02% 
danych32.21%33.81%35.41%37.01%38.61%40.21%41.81%43.41%45.01%46.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące, Rypin ul. Kościuszki 51 1180 525 525 523 44.49
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Rypin ul. Jana Pawła II 1217 550 550 546 45.19
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rypin ul. 3 Maja 3 1440 689 689 681 47.85
4 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Rypin ul. Wojska Polskiego 9 1563 819 819 812 52.40
5 Liceum Ekonomiczne, Rypin ul. Dworcowa 9 1819 822 822 812 45.19
6 Liceum Ekonomiczne, Rypin ul. Dworcowa 9 1447 593 593 588 40.98
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rypin ul. Młyńska 12 1725 849 849 831 49.22
8 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rypin ul. Młyńska 12 1357 667 667 665 49.15
9 Urząd Stanu Cywilnego, Rypin ul. Warszawska 40 1301 587 587 566 45.12
10 Szpital Powiatowy w Rypinie, ul. 3 Maja 2 67 12 12 12 17.91
=   13116  6113  6113  6036  46.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca