.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / mogileński, pow. ...
mogileński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47528
Powierzchnia: 675.86 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 36569
Liczba wydanych kart: 15439
 42.22%
brak34.04%35.18%36.32%37.46%38.60%39.74%40.88%42.02%43.16%44.30% 
danych35.17%36.31%37.45%38.59%39.73%40.87%42.01%43.15%44.29%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040901 Dąbrowa, gm. 3593 1330 1330 1308 37.02
040902 Jeziora Wielkie, gm. 3898 1327 1327 1305 34.04
040903 Mogilno, gm. 19465 8844 8844 8719 45.44
040904 Strzelno, gm. 9613 3938 3938 3864 40.97
  mogileński, pow. 36569 15439 15439 15196 42.22
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15282 7276 7276 7165 47.61
2 Wieś 21287 8163 8163 8031 38.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3593 1330 1330 1308 37.02
2 od 5 001 do 10 000 3898 1327 1327 1305 34.04
3 od 10 001 do 20 000 9613 3938 3938 3864 40.97
4 od 20 001 do 50 000 19465 8844 8844 8719 45.44
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca