.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / mogileński, pow. / Strzelno, gm.
Strzelno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12358
Powierzchnia: 185.28 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 9613
Liczba wydanych kart: 3938
 40.97%
brak34.04%35.18%36.32%37.46%38.60%39.74%40.88%42.02%43.16%44.30% 
danych35.17%36.31%37.45%38.59%39.73%40.87%42.01%43.15%44.29%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH UL. KOŚCIUSZKI 15 STRZELNO 1808 810 810 791 44.80
2 SZKOŁA PODSTAWOWA UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2 STRZELNO 1416 656 656 643 46.33
3 GIMNAZJUM UL. GIMNAZJALNA 17 STRZELNO 1513 652 652 637 43.09
4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. GIMNAZJALNA 7 STRZELNO 1447 491 491 481 33.93
5 SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE 941 375 375 371 39.85
6 ŚWIETLICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OSTROWO 529 258 258 254 48.77
7 SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY 307 136 136 132 44.30
8 SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY 753 271 271 269 35.99
9 SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ 831 273 273 270 32.85
10 SZPITAL W STRZELNIE UL. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 8 STRZELNO 68 16 16 16 23.53
=   9613  3938  3938  3864  40.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca