.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / mogileński, pow. / Jeziora Wielkie, gm.
Jeziora Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5148
Powierzchnia: 123.96 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3898
Liczba wydanych kart: 1327
 34.04%
brak34.04%35.18%36.32%37.46%38.60%39.74%40.88%42.02%43.16%44.30% 
danych35.17%36.31%37.45%38.59%39.73%40.87%42.01%43.15%44.29%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 SZKOŁA PODSTAWOWA JEZIORA WIELKIE 1293 466 466 455 36.04
2 SZKOŁA PODSTAWOWA WÓJCIN 1809 578 578 573 31.95
3 KOŚCIESZKI NR 39 731 247 247 243 33.79
4 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SIEMIONKI 65 36 36 34 55.38
=   3898  1327  1327  1305  34.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca