.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / mogileński, pow. / Dąbrowa, gm.
Dąbrowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4810
Powierzchnia: 110.51 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3593
Liczba wydanych kart: 1330
 37.02%
brak34.04%35.18%36.32%37.46%38.60%39.74%40.88%42.02%43.16%44.30% 
danych35.17%36.31%37.45%38.59%39.73%40.87%42.01%43.15%44.29%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 ZESPÓŁ SZKÓŁ DĄBROWA 1068 423 423 410 39.61
2 PAŁAC SŁABOSZEWKO 519 207 207 203 39.88
3 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEPANOWO 650 247 247 246 38.00
4 SZKOŁA PODSTAWOWA PARLIN 729 227 227 225 31.14
5 SZKOŁA PODSTAWOWA SŁABOSZEWO 627 226 226 224 36.04
=   3593  1330  1330  1308  37.02 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca