.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / zgorzelecki, pow. ...
zgorzelecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 97170
Powierzchnia: 838.11 km2
Zaludnienie: 115 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 69
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 69
Liczba uprawnionych do głosowania: 76940
Liczba wydanych kart: 35345
 45.94%
brak40.03%40.95%41.87%42.79%43.71%44.63%45.55%46.47%47.39%48.31% 
danych40.94%41.86%42.78%43.70%44.62%45.54%46.46%47.38%48.30%49.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022503 Bogatynia, gm. 20115 9507 9506 9414 47.26
022504 Pieńsk, gm. 7393 2960 2959 2922 40.04
022505 Sulików, gm. 4667 1932 1932 1915 41.40
022506 Węgliniec, gm. 7195 3025 3025 2989 42.04
022501 Zawidów, m. 3519 1634 1633 1617 46.43
022507 Zgorzelec, gm. 6066 2520 2520 2501 41.54
022502 Zgorzelec, m. 27985 13767 13761 13626 49.19
  zgorzelecki, pow. 76940 35345 35336 34984 45.94
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 54052 25934 25925 25664 47.98
2 Wieś 22888 9411 9411 9320 41.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3519 1634 1633 1617 46.43
2 od 5 001 do 10 000 25321 10437 10436 10327 41.22
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 48100 23274 23267 23040 48.39
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca