.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / zgorzelecki, pow. / Sulików, gm.
Sulików, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6117
Powierzchnia: 95.22 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4667
Liczba wydanych kart: 1932
 41.40%
brak40.03%40.95%41.87%42.79%43.71%44.63%45.55%46.47%47.39%48.31% 
danych40.94%41.86%42.78%43.70%44.62%45.54%46.46%47.38%48.30%49.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Sportowa, Sulików ul.Garbarska 1a 1994 930 930 922 46.64
2 Szkoła Podstawowa w Biernej 1118 401 401 399 35.87
3 Świetlica Wiejska w Skrzydlicach 783 243 243 241 31.03
4 Świetlica Remizy Strażackiej w Studniskach Dolnych 772 358 358 353 46.37
=   4667  1932  1932  1915  41.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca