.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / zgorzelecki, pow. / Zawidów, m.
Zawidów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4560
Powierzchnia: 6.07 km2
Zaludnienie: 751 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3519
Liczba wydanych kart: 1634
 46.43%
brak40.03%40.95%41.87%42.79%43.71%44.63%45.55%46.47%47.39%48.31% 
danych40.94%41.86%42.78%43.70%44.62%45.54%46.46%47.38%48.30%49.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kultury w Zawidowie, ul.Zgorzelecka 39 1673 767 766 753 45.85
2 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im.Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie, ul.Szkolna 4 1846 867 867 864 46.97
=   3519  1634  1633  1617  46.43 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca