.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / zgorzelecki, pow. / Zgorzelec, gm.
Zgorzelec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7854
Powierzchnia: 136.02 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6066
Liczba wydanych kart: 2520
 41.54%
brak40.03%40.95%41.87%42.79%43.71%44.63%45.55%46.47%47.39%48.31% 
danych40.94%41.86%42.78%43.70%44.62%45.54%46.46%47.38%48.30%49.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Łagowie 908 458 458 452 50.44
2 Gimnazjum w Jerzmankach 704 297 297 297 42.19
3 Szkoła Podstawowa w Trójcy 788 336 336 334 42.64
4 Remiza Strażacka w Sławnikowicach 496 205 205 204 41.33
5 Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi 734 256 256 253 34.88
6 Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach 506 206 206 204 40.71
7 Świetlica Szkolna w Kunowie 716 240 240 238 33.52
8 Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim 373 153 153 151 41.02
9 Remiza Strażacka w Radomierzycach 368 156 156 155 42.39
10 Świetlica Wiejska w Ręczynie 473 213 213 213 45.03
=   6066  2520  2520  2501  41.54 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca