.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / kamiennogórski, pow. ...
kamiennogórski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47990
Powierzchnia: 396.13 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 37884
Liczba wydanych kart: 17108
 45.16%
brak43.54%43.82%44.10%44.38%44.66%44.94%45.22%45.50%45.78%46.06% 
danych43.81%44.09%44.37%44.65%44.93%45.21%45.49%45.77%46.05%46.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020702 Kamienna Góra, gm. 6606 3002 2998 2958 45.44
020701 Kamienna Góra, m. 17993 8320 8320 8243 46.24
020703 Lubawka, gm. 9514 4143 4141 4094 43.55
020704 Marciszów, gm. 3771 1643 1643 1631 43.57
  kamiennogórski, pow. 37884 17108 17102 16926 45.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 23452 10748 10746 10644 45.83
2 Wieś 14432 6360 6356 6282 44.07
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3771 1643 1643 1631 43.57
2 od 5 001 do 10 000 6606 3002 2998 2958 45.44
3 od 10 001 do 20 000 9514 4143 4141 4094 43.55
4 od 20 001 do 50 000 17993 8320 8320 8243 46.24
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca