.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / kamiennogórski, pow. / Kamienna Góra, m.
Kamienna Góra, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22391
Powierzchnia: 17.91 km2
Zaludnienie: 1250 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 17993
Liczba wydanych kart: 8320
 46.24%
brak43.54%43.82%44.10%44.38%44.66%44.94%45.22%45.50%45.78%46.06% 
danych43.81%44.09%44.37%44.65%44.93%45.21%45.49%45.77%46.05%46.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, ul.Lubawska 8, Kamienna Góra 2213 934 934 929 42.21
2 Centrum Kultury ul.Kościuszki 4, Kamienna Góra 899 329 329 328 36.60
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac Kościelny 1, Kamienna Góra 1277 579 579 574 45.34
4 Przedszkole Nr 3 ul.Papieża Jana Pawła II 20, Kamienna Góra 1875 817 817 808 43.57
5 Świetlica Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o., ul.Sienkiewicza 3, Kamienna Góra 1075 417 417 412 38.79
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Jeleniogórska 7, Kamienna Góra 2016 924 924 910 45.83
7 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szarotka" ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, Kamienna Góra 1654 842 842 829 50.91
8 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul.Traugutta 2, Kamienna Góra 1546 775 775 769 50.13
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Skłodowskiej- Curie 2, Kamienna Góra 999 525 525 521 52.55
10 Osiedle Krzeszowskie, ulica Wałbrzyska 26, Kamienna Góra 2246 1132 1132 1127 50.40
11 Centrum Kultury ul.Kościuszki 4, Kamiena Góra 1860 886 886 879 47.63
12 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji ul.Korczaka 1, Kamienna Góra 117 65 65 65 55.56
13 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul. Korczaka 1, Kamienna Góra 154 83 83 81 53.90
14 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.z.o.o. NZOZ Szpital Powiatowy ul.Bohaterów Getta 10 , Kamienna Góra 62 12 12 11 19.35
=   17993  8320  8320  8243  46.24 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca