.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / kamiennogórski, pow. / Kamienna Góra, gm.
Kamienna Góra, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8713
Powierzchnia: 158.16 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6606
Liczba wydanych kart: 3002
 45.44%
brak43.54%43.82%44.10%44.38%44.66%44.94%45.22%45.50%45.78%46.06% 
danych43.81%44.09%44.37%44.65%44.93%45.21%45.49%45.77%46.05%46.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 b.Szkoła Podstawowa, Leszczyniec Nr 100 1203 558 558 554 46.38
2 Wiejski Dom Kultury, Pisarzowice Nr 72 1216 498 495 492 40.95
3 b. Szkoła Podstawowa, Przedwojów Nr 45 696 345 344 342 49.57
4 Szkoła Podstawowa, Ptaszków Nr 49 660 272 272 268 41.21
5 Wiejski Dom Kultury, Krzeszów Nr 245 2283 1098 1098 1089 48.09
6 Świetlica Wiejska, Gorzeszów Nr 113 497 199 199 196 40.04
7 Dom Pomocy Społecznej, Szarocin Nr 1 51 32 32 17 62.75
=   6606  3002  2998  2958  45.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca