.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / kamiennogórski, pow. / Marciszów, gm.
Marciszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4849
Powierzchnia: 81.98 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 3771
Liczba wydanych kart: 1643
 43.57%
brak43.54%43.82%44.10%44.38%44.66%44.94%45.22%45.50%45.78%46.06% 
danych43.81%44.09%44.37%44.65%44.93%45.21%45.49%45.77%46.05%46.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Marciszowie ul.Szkolna 6 1238 540 540 538 43.62
2 Budynek poszkolny w Ciechanowicach 836 329 329 325 39.35
3 Świetlica wiejska w Domanowie 328 126 126 125 38.41
4 Remiza strażacka w Pastewniku 214 80 80 80 37.38
5 Świetlica wiejska w Świdniku 248 121 121 121 48.79
6 Budynek poszkolny w Sędzisławiu 520 279 279 275 53.65
7 Lokal w budynku stanowiącym własność Marii Wigórskiej zam. Wieściszowice 25 387 168 168 167 43.41
=   3771  1643  1643  1631  43.57 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca