.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / bolesławiecki, pow. ...
bolesławiecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 89103
Powierzchnia: 1303.26 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 54
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 54
Liczba uprawnionych do głosowania: 70084
Liczba wydanych kart: 31609
 45.10%
brak39.33%40.33%41.33%42.33%43.33%44.33%45.33%46.33%47.33%48.33% 
danych40.32%41.32%42.32%43.32%44.32%45.32%46.32%47.32%48.32%49.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020102 Bolesławiec, gm. 9352 4013 4013 3994 42.91
020101 Bolesławiec, m. 34066 16799 16790 16622 49.31
020103 Gromadka, gm. 4306 1843 1843 1826 42.80
020104 Nowogrodziec, gm. 11310 4565 4565 4511 40.36
020105 Osiecznica, gm. 5053 2030 2030 2006 40.17
020106 Warta Bolesławiecka, gm. 5997 2359 2359 2351 39.34
  bolesławiecki, pow. 70084 31609 31600 31310 45.10
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 37548 18267 18258 18076 48.65
2 Wieś 32536 13342 13342 13234 41.01
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 15356 6232 6232 6183 40.58
3 od 10 001 do 20 000 20662 8578 8578 8505 41.52
4 od 20 001 do 50 000 34066 16799 16790 16622 49.31
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca