.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / bolesławiecki, pow. / Nowogrodziec, gm.
Nowogrodziec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15014
Powierzchnia: 176.26 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 11310
Liczba wydanych kart: 4565
 40.36%
brak39.33%40.33%41.33%42.33%43.33%44.33%45.33%46.33%47.33%48.33% 
danych40.32%41.32%42.32%43.32%44.32%45.32%46.32%47.32%48.32%49.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Wykroty, ul. Parkowa 14, obok kościoła 1551 637 637 630 41.07
2 Szkoła Podstawowa, Gierałtów 47 896 376 376 371 41.96
3 Szkoła Podstawowa, Czerna 52 770 272 272 267 35.32
4 Szkoła Podstawowa, Zebrzydowa 59 1088 431 431 428 39.61
5 Szkoła Podstawowa, Gościszów 152 1061 443 443 439 41.75
6 Szkoła Podstawowa, Godzieszów 96 383 167 167 164 43.60
7 Szkoła Podstawowa ul. Sienkiewicza 7a Nowogrodziec 1796 778 778 773 43.32
8 Gminne Centrum Kultury i Sportu, Nowogrodziec ul. Lubańska 42A 1624 667 667 658 41.07
9 Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milików 140 853 307 307 302 35.99
10 Szkoła Podstawowa, Parzyce 63 539 207 207 204 38.40
11 Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 26a 687 257 257 252 37.41
12 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nowogrodziec ul. Cicha 4 62 23 23 23 37.10
=   11310  4565  4565  4511  40.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca