.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / bolesławiecki, pow. / Warta Bolesławiecka, gm.
Warta Bolesławiecka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7700
Powierzchnia: 110.9 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5997
Liczba wydanych kart: 2359
 39.34%
brak39.33%40.33%41.33%42.33%43.33%44.33%45.33%46.33%47.33%48.33% 
danych40.32%41.32%42.32%43.32%44.32%45.32%46.32%47.32%48.32%49.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej 853 373 373 372 43.73
2 Budynek Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim 1953 668 668 667 34.20
3 Świetlica Wiejska w Raciborowicach Górnych 1919 752 752 751 39.19
4 Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach 1272 566 566 561 44.50
=   5997  2359  2359  2351  39.34 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca