.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / bolesławiecki, pow. / Gromadka, gm.
Gromadka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5740
Powierzchnia: 267.29 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4306
Liczba wydanych kart: 1843
 42.80%
brak39.33%40.33%41.33%42.33%43.33%44.33%45.33%46.33%47.33%48.33% 
danych40.32%41.32%42.32%43.32%44.32%45.32%46.32%47.32%48.32%49.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce ul.Szkolna 9 1771 771 771 764 43.53
2 Szkoła Podstawowa w Wierzbowej 870 388 388 386 44.60
3 Szkoła Podstawowa w Różyńcu 1131 439 439 433 38.82
4 Szkoła Podstawowa w Modłej 534 245 245 243 45.88
=   4306  1843  1843  1826  42.80 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca