.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź ...
Łódź, okr. 9
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 832180
Powierzchnia: 1152.22 km2
Zaludnienie: 722 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 470
L. obw. z których
spłynęły dane:
470
L. upr. do głos.: 701395
L. wyd. kart: 305938
43.62%
brak39.64%40.08%40.52%40.96%41.40%41.84%42.28%42.72%43.16%43.60% 
............
danych40.07%40.51%40.95%41.39%41.83%42.27%42.71%43.15%43.59%44.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102100brzeziński, pow.2454997339709927839.65
100600łódzki wschodni, pow.5075120752207181983240.89
106101Łódź, m.62609527545327471126595444.00
  Łódź, okr. 9 701395 305938 305138 295064 43.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto65283028607028531527611143.82
2Wieś4856519868198231895340.91
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001307355325530529542.32
2od 5 001 do 10 0001506761626129581740.90
3od 10 001 do 20 0002859911257112461077939.36
4od 20 001 do 50 0001856175347522721940.59
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00062609527545327471126595444.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca