.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź ...
Łódź, okr. 9
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 832180
Powierzchnia: 1152.22 km2
Zaludnienie: 722 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 470
L. obw. z których
spłynęły dane:
470
L. upr. do głos.: 701395
L. wyd. kart: 305961
43.62%
brak39.64%40.08%40.52%40.96%41.40%41.84%42.28%42.72%43.16%43.60% 
............
danych40.07%40.51%40.95%41.39%41.83%42.27%42.71%43.15%43.59%44.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102100brzeziński, pow.2454997339661910439.65
100600łódzki wschodni, pow.5075120757207401970240.90
106101Łódź, m.62609527547127496526524544.00
  Łódź, okr. 9 701395 305961 305366 294051 43.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto65283028608828557827527643.82
2Wieś4856519873197881877540.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001307355335461519342.32
2od 5 001 do 10 0001506761636153580940.90
3od 10 001 do 20 0002859911258112561065139.37
4od 20 001 do 50 0001856175367531715340.60
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00062609527547127496526524544.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca