.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź / brzeziński, pow. ...
brzeziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 30557
Powierzchnia: 358.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 25
L. obw. z których
spłynęły dane:
25
L. upr. do głos.: 24549
L. wyd. kart: 9733
39.65%
brak36.06%37.19%38.32%39.45%40.58%41.71%42.84%43.97%45.10%46.23% 
............
danych37.18%38.31%39.44%40.57%41.70%42.83%43.96%45.09%46.22%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102102Brzeziny, gm.408214721459140036.06
102101Brzeziny, m.1002138923883371038.84
102103Dmosin, gm.384914981497140938.92
102104Jeżów, gm.287213601360130847.35
102105Rogów, gm.372515111510145140.56
  brzeziński, pow. 24549 9733 9709 9278 39.65
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1002138923883371038.84
2Wieś1452858415826556840.21
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001044643694367416841.82
2od 5 001 do 10 000408214721459140036.06
3od 10 001 do 20 0001002138923883371038.84
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca