.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź ...
Łódź, okr. 9
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 832180
Powierzchnia: 1152.22 km2
Zaludnienie: 722 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 701395
Liczba wydanych kart: 305938
Liczba wyjętych kart: 305483
Liczba ważnych kart: 305138
Liczba głosów ważnych: 295064
Liczba mandatów: 2
43.62%
brak39.64%40.08%40.52%40.96%41.40%41.84%42.28%42.72%43.16%43.60% 
............
danych40.07%40.51%40.95%41.39%41.83%42.27%42.71%43.15%43.59%44.04% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANTOSZEWSKI Zbigniew Edward131954.47
2DOMINIAK Zbigniew Józef36401.23
3GASZYŃSKI Wojciech Piotr129874.40
4JANIAK Marek3772812.79
5JANIK Włodzimierz43351.47
6KOWALEWSKI Wiesław Sławomir293039.93
7LEPA Adam Stefan4632615.70
8MARKIEWICZ Marek Sławomir268859.11
9MATUSZAK Grzegorz Jan4921216.68
10NIESIOŁOWSKI Stefan Konstanty6534222.15
11NOWAK Renata Anna260648.83
12RAKOWSKI Maciej Bogusław3041310.31
13SZEWCZYK Dariusz Wojciech116913.96
14ŚWIERCZYŃSKI Bogusław281819.55
15WIĘCŁAWSKA-SAUK Elżbieta10567235.81
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102100brzeziński, pow.2454997339709927839.65
100600łódzki wschodni, pow.5075120752207181983240.89
106101Łódź, m.62609527545327471126595444.00
  Łódź, okr. 9 701395 305938 305138 295064 43.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca