.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź ...
LEPA Adam Stefan
Zgłoszony przez:
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
L. głos. ważnych: 295064
L. głos. na kandydata: 46326
% gł. na kand: 15.70
15.70%
brak14.89%15.74%16.59%17.44%18.29%19.14%19.99%20.84%21.69%22.54%nie
............
danych15.73%16.58%17.43%18.28%19.13%19.98%20.83%21.68%22.53%23.39%dotyczy

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
102100brzeziński, pow.24549973397099278208322.45
100600łódzki wschodni, pow.50751207522071819832462823.34
106101Łódź, m.6260952754532747112659543961514.90
  Łódź, okr. 9 701395 305938 305138 295064 46326 15.70


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca