.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź / łódzki wschodni, pow. ...
łódzki wschodni, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 63175
Powierzchnia: 499.32 km2
Zaludnienie: 126 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 49
L. obw. z których
spłynęły dane:
49
L. upr. do głos.: 50751
L. wyd. kart: 20752
40.89%
brak37.02%37.93%38.84%39.75%40.66%41.57%42.48%43.39%44.30%45.21% 
............
danych37.92%38.83%39.74%40.65%41.56%42.47%43.38%44.29%45.20%46.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100602Andrespol, gm.900637543753361041.68
100603Brójce, gm.409415161513144237.03
100607Koluszki, gm.1856175347522721940.59
100608Nowosolna, gm.262711631163112744.27
100610Rzgów, gm.689131743157297546.06
100611Tuszyn, gm.957236113610345937.72
  łódzki wschodni, pow. 50751 20752 20718 19832 40.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1671467256721644740.24
2Wieś3403714027139971338541.21
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000262711631163112744.27
2od 5 001 do 10 0001098546904670441742.69
3od 10 001 do 20 0001857873657363706939.64
4od 20 001 do 50 0001856175347522721940.59
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca