.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / gdański, pow. ...
gdański, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 82545
Powierzchnia: 793.17 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 43
L. obw. z których
spłynęły dane:
43
L. upr. do głos.: 63051
L. wyd. kart: 24953
39.58%
brak29.44%31.04%32.64%34.24%35.84%37.44%39.04%40.64%42.24%43.84% 
............
danych31.03%32.63%34.23%35.83%37.43%39.03%40.63%42.23%43.83%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220402Cedry Wielkie, gm.457813481347130729.45
220403Kolbudy, gm.852537323728365443.78
220404Pruszcz Gdański, gm.1221150625060494141.45
220401Pruszcz Gdański, m.1850083998362819945.40
220405Przywidz, gm.384613761375133235.78
220406Pszczółki, gm.562620242019194535.98
220407Suchy Dąb, gm.287194894791433.02
220408Trąbki Wielkie, gm.689420642063199429.94
  gdański, pow. 63051 24953 24901 24286 39.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1850083998362819945.40
2Wieś4455116554165391608737.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000287194894791433.02
2od 5 001 do 10 0002094468126804657832.52
3od 10 001 do 20 0002073687948788859542.41
4od 20 001 do 50 0001850083998362819945.40
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca