.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / gdański, pow. / Pszczółki, gm.
Pszczółki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7462
Powierzchnia: 49.84 km2
Zaludnienie: 149 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5626
L. wyd. kart: 2024
35.98%
brak29.44%31.04%32.64%34.24%35.84%37.44%39.04%40.64%42.24%43.84% 
............
danych31.03%32.63%34.23%35.83%37.43%39.03%40.63%42.23%43.83%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Pszczółkach, ul. Pomorska 20160758758756536.53
2Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, ul. Szkolna 4166072371869243.55
3Szkoła Podstawowa w Skowarczu, ul. Gdańska 9157648748747030.90
4Szkoła Podstawowa w Żelisławkach, Żelisławki 378322722721828.99
  Pszczółki, gm. 5626 2024 2019 1945 35.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca