.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / gdański, pow. / Suchy Dąb, gm.
Suchy Dąb, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3915
Powierzchnia: 84.98 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2871
L. wyd. kart: 948
33.02%
brak29.44%31.04%32.64%34.24%35.84%37.44%39.04%40.64%42.24%43.84% 
............
danych31.03%32.63%34.23%35.83%37.43%39.03%40.63%42.23%43.83%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie ul. Sportowa 11109744644643040.66
2Budynek byłej szkoły w Krzywym Kole, Krzywe Koło Nr 46113828028027224.60
3Szkoła Podstawowa, Grabiny Zameczek ul. Gdańska 8863622222121234.91
  Suchy Dąb, gm. 2871 948 947 914 33.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca