.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / gdański, pow. / Kolbudy, gm.
Kolbudy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10921
Powierzchnia: 82.8 km2
Zaludnienie: 131 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 8525
L. wyd. kart: 3732
43.78%
brak29.44%31.04%32.64%34.24%35.84%37.44%39.04%40.64%42.24%43.84% 
............
danych31.03%32.63%34.23%35.83%37.43%39.03%40.63%42.23%43.83%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1UG (dawny GOK) w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1219098798796345.07
2Zespół Kształcenia Gimnazjalnego i Podstawowego w Kolbudach, ul.Wybickiego 33206396596594946.78
3Szkoła Podstawowa w Pręgowie, ul. Brzozowa 1176364364262236.47
4Przedszkole w Bąkowie, ul.Wybickiego 1250911371134112045.32
  Kolbudy, gm. 8525 3732 3728 3654 43.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca