.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / gdański, pow. / Przywidz, gm.
Przywidz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5288
Powierzchnia: 129.62 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3846
L. wyd. kart: 1376
35.78%
brak29.44%31.04%32.64%34.24%35.84%37.44%39.04%40.64%42.24%43.84% 
............
danych31.03%32.63%34.23%35.83%37.43%39.03%40.63%42.23%43.83%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Remiza Strażacka w Jodłownie, ul. Kasztanowa 2184129829728335.43
2Gimnazjum w Przywidzu198375675674038.12
3Szkoła Podstawowa w Trzepowie102232232230931.51
  Przywidz, gm. 3846 1376 1375 1332 35.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca