.
.
 
 
. .
Dokumenty / Wyjaśnienia PKW
.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Limity wydatków przysługujące komitetom wyborczym w wyborach do Parlamentu w 2005 r.
 
 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na posłów i senatorów
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2005 r. o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca