.
.
 
 
. .
Dokumenty / Komunikaty PKW
.
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 27.09.2005 r. o godzinie 18.20 w siedzibie PKW.
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 26.09.2005 r. o godzinie 12.40 w siedzibie PKW.
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 12.20 w dniu 26 września 2005 r.
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 26.09.2005 r. o godzinie 8.00 w siedzibie PKW.
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 7.35 w dniu 26 września 2005 r.
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 26.09.2005 r. o godzinie 6.00 w siedzibie PKW.
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 5.30 w dniu 26 września 2005 r.
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 25.09.2005 r. o godzinie 20.00 w siedzibie PKW
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 25.09.2005 r. o godzinie 18.00 w siedzibie PKW
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 25.09.2005 r. o godzinie 12.00 w siedzibie PKW
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PKW W DNIU 25.09.2005 r. O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE PKW.
 
 Wzory kart do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.
  Wzór karty jednostronicowej
  Wzór dla okręgu wyborczego, w którym wybiera się 2 senatorów
  Wzór dla okręgu wyborczego, w którym wybiera się 3 senatorów
  Wzór dla okręgu wyborczego, w którym wybiera się 4 senatorów
 
 KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW W DNIU 23.09.2005 O GODZINIE 12.00 W SIEDZIBIE PKW.
 
 Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP
 (wg stanu na dzień 22 września 2005 r., godz. 22.00)
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2005 r. w sprawie finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i do Senatu
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2005 r. w sprawie udziału żołnierzy w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
 
 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. o zasadach prowadzenia i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej w okresie kampanii wyborczej
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2005 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca