.
.
 
 
. .

Limity wydatków przysługujące Komitetom wyborczym
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2005 r.

Lp Nr rejestracyjny
Komitetu wyborczego
Nazwa Komitetu wyborczego Limit wydatków na podstawie art. 114 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP
1 ZPOW-540- 1/05 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 29 814 909,25 zł
2 ZPOW-540- 2/05 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 29 922 157,13 zł
3 ZPOW-540- 4/05 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 28 635 182,63 zł
4 ZPOW-540- 5/05 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 30 029 405,00 zł
5 ZPOW-540- 6/05 Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych 268 119,69 zł
6 ZPOW-540- 7/05 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 11 636 394,44 zł
7 ZPOW-540- 8/05 Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności 0,00 zł
8 ZPOW-540- 9/05 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 24 827 883,06 zł
9 ZPOW-540- 10/05 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 27 348 208,13 zł
10 ZPOW-540- 11/05 Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny 0,00 zł
11 ZPOW-540- 12/05 Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej 911 606,94 zł
12 ZPOW-540- 13/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 857 983,00 zł
13 ZPOW-540- 14/05 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 29 225 045,94 zł
14 ZPOW-540- 15/05 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 24 988 754,88 zł
15 ZPOW-540- 16/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny" 268 119,69 zł
16 ZPOW-540- 17/05 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 27 669 951,75 zł
17 ZPOW-540- 18/05 Komitet Wyborczy Centrum 15 068 326,44 zł
18 ZPOW-540- 19/05 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji 0,00 zł
19 ZPOW-540- 20/05 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 15 014 702,50 zł
20 ZPOW-540- 21/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie" 0,00 zł
21 ZPOW-540- 22/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek 107 247,88 zł
22 ZPOW-540- 23/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej 0,00 zł
23 ZPOW-540- 24/05 Niezależni Wyborcy - Komitet Wyborczy Wyborców 214 495,75 zł
24 ZPOW-540- 25/05 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 9 598 684,81 zł
25 ZPOW-540- 26/05 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 25 793 113,94 zł
26 ZPOW-540- 27/05 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej 160 871,81 zł
27 ZPOW-540- 28/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" 268 119,69 zł
28 ZPOW-540- 29/05 Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej 107 247,88 zł
29 ZPOW-540- 30/05 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 28 367 062,94 zł
30 ZPOW-540- 31/05 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 750 735,13 zł
31 ZPOW-540- 32/05 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 29 922 157,13 zł
32 ZPOW-540- 34/05 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej 0,00 zł
33 ZPOW-540- 35/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski" 0,00 zł
34 ZPOW-540- 36/05 Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 160 871,81 zł
35 ZPOW-540- 37/05 Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego 107 247,88 zł
36 ZPOW-540- 38/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk 107 247,88 zł
37 ZPOW-540- 39/05 Komitet Wyborczy Wyborców"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" 965 230,88 zł
38 ZPOW-540- 40/05 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 15 497 317,94 zł
39 ZPOW-540- 41/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 643 487,25 zł
40 ZPOW-540- 42/05 Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna 268 119,69 zł
41 ZPOW-540- 43/05 Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 107 247,88 zł
42 ZPOW-540- 44/05 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź" 107 247,88 zł
43 ZPOW-540- 45/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni 160 871,81 zł
44 ZPOW-540- 46/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl" 214 495,75 zł
45 ZPOW-540- 47/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza 160 871,81 zł
46 ZPOW-540- 48/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza 160 871,81 zł
47 ZPOW-540- 49/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" 482 615,44 zł
48 ZPOW-540- 50/05 Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego 0,00 zł
49 ZPOW-540- 51/05 Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 0,00 zł
50 ZPOW-540- 52/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej" 107 247,88 zł
51 ZPOW-540- 53/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza 160 871,81 zł
52 ZPOW-540- 54/05 Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP 160 871,81 zł
53 ZPOW-540- 55/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie" 160 871,81 zł
54 ZPOW-540- 56/05 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka 160 871,81 zł
55 ZPOW-540- 57/05 Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 0,00 zł
56 ZPOW-540- 58/05 Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego 0,00 zł
57 ZPOW-540- 59/05 Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego 160 871,81 zł
58 ZPOW-540- 60/05 Orłowska Komitet Wyborczy Wyborców 160 871,81 zł
59 ZPOW-540- 61/05 Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej 214 495,75 zł
60 ZPOW-540- 62/05 Śląski Komitet Wyborczy Wyborców 0,00 zł
61 ZPOW-540- 63/05 Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy 107 247,88 zł
62 ZPOW-540- 64/05 Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" 160 871,81 zł
63 ZPOW-540- 65/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego 107 247,88 zł
64 ZPOW-540- 66/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka 160 871,81 zł
65 ZPOW-540- 67/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu" 107 247,88 zł
66 ZPOW-540- 68/05 Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce 214 495,75 zł
67 ZPOW-540- 69/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród" 107 247,88 zł
68 ZPOW-540- 70/05 Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego 214 495,75 zł
69 ZPOW-540- 71/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Normujemy Przyszłość" 160 871,81 zł
70 ZPOW-540- 72/05 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005 107 247,88 zł
71 ZPOW-540- 73/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 536 239,38 zł
72 ZPOW-540- 74/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego 107 247,88 zł
73 ZPOW-540- 75/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy 214 495,75 zł
74 ZPOW-540- 76/05 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego 107 247,88 zł
75 ZPOW-540- 77/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska" 160 871,81 zł
76 ZPOW-540- 78/05 Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" 107 247,88 zł
77 ZPOW-540- 79/05 Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska 0,00 zł
78 ZPOW-540- 80/05 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego 160 871,81 zł
79 ZPOW-540- 81/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka 107 247,88 zł
80 ZPOW-540- 82/05 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca 160 871,81 zł
81 ZPOW-540- 83/05 Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej 160 871,81 zł
82 ZPOW-540- 84/05 Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca 107 247,88 zł
83 ZPOW-540- 85/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego 107 247,88 zł
84 ZPOW-540- 86/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka 107 247,88 zł
85 ZPOW-540- 88/05 Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz 160 871,81 zł
86 ZPOW-540- 89/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka 160 871,81 zł
87 ZPOW-540- 90/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" 160 871,81 zł
88 ZPOW-540- 91/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka 107 247,88 zł
89 ZPOW-540- 92/05 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego 107 247,88 zł
90 ZPOW-540- 93/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna" 214 495,75 zł
91 ZPOW-540- 94/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorządowy Senator" 107 247,88 zł
92 ZPOW-540- 95/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły 160 871,81 zł
93 ZPOW-540- 96/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" 107 247,88 zł
94 ZPOW-540- 97/05 Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę 160 871,81 zł
95 ZPOW-540- 98/05 Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego 160 871,81 zł
96 ZPOW-540- 99/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na kobiety" 107 247,88 zł
97 ZPOW-540-100/05 Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005 107 247,88 zł
98 ZPOW-540-101/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005" 428 991,50 zł
99 ZPOW-540-102/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi 160 871,81 zł
100 ZPOW-540-103/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy 160 871,81 zł
101 ZPOW-540-104/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały 0,00 zł
102 ZPOW-540-105/05 Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie” 160 871,81 zł
103 ZPOW-540-106/05 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka 107 247,88 zł
104 ZPOW-540-107/05 Komitet Wyborczy WyborcówBogdana Borusewicza 160 871,81 zł
105 ZPOW-540-108/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005 160 871,81 zł
106 ZPOW-540-109/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Śląsk w Europie" 160 871,81 zł
107 ZPOW-540-110/05 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 8 311 710,31 zł
108 ZPOW-540-111/05 Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy 107 247,88 zł
109 ZPOW-540-112/05 Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia 107 247,88 zł
110 ZPOW-540-113/05 Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP 0,00 zł
111 ZPOW-540-114/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego 160 871,81 zł
112 ZPOW-540-115/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika 0,00 zł
113 ZPOW-540-116/05 Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur 107 247,88 zł
114 ZPOW-540-117/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka 160 871,81 zł
115 ZPOW-540-118/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł" 0,00 zł
116 ZPOW-540-119/05 Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej 160 871,81 zł
117 ZPOW-540-120/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego 107 247,88 zł
118 ZPOW-540-121/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego 107 247,88 zł
119 ZPOW-540-122/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza 107 247,88 zł
120 ZPOW-540-123/05 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego 160 871,81 zł
121 ZPOW-540-124/05 Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005 107 247,88 zł
122 ZPOW-540-125/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego 160 871,81 zł
123 ZPOW-540-126/05 Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego 160 871,81 zł
124 ZPOW-540-127/05 Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni 160 871,81 zł
125 ZPOW-540-128/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005 160 871,81 zł
126 ZPOW-540-130/05 Komitet Wyborczy Wyborców Adama Jacka Żylińskiego 107 247,88 zł
127 ZPOW-540-131/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała 160 871,81 zł
128 ZPOW-540-132/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka" 160 871,81 zł

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca