.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Wilamowice, gm.
Wilamowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14974
Powierzchnia: 56.72 km2
Zaludnienie: 263 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 11433
L. wyd. kart: 5361
46.89%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Wilamowicach225711871186113152.59
2Przedszkole Publiczne w Dankowicach204685985982641.98
3Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach172585084875749.28
4Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach161572272170144.71
5Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach177679979977044.99
6Szkoła Podstawowa w Starej Wsi148171371369548.14
7Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim53323123121443.34
  Wilamowice, gm. 11433 5361 5357 5094 46.89

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca