.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała ...
Bielsko-Biała, okr. 27
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 748430
Powierzchnia: 2825.78 km2
Zaludnienie: 264 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 452
L. obw. z których
spłynęły dane:
452
L. upr. do głos.: 589540
L. wyd. kart: 261747
44.40%
brak40.03%40.83%41.63%42.43%43.23%44.03%44.83%45.63%46.43%47.23% 
............
danych40.82%41.62%42.42%43.22%44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240200bielski, pow.11650853427533475143845.86
246101Bielsko-Biała, m.14158967875678006619347.94
240300cieszyński, pow.13408053678535555151440.03
241000pszczyński, pow.8047235404353413427244.00
241700żywiecki, pow.11689151363513164857443.94
  Bielsko-Biała, okr. 27 589540 261747 261359 251991 44.40
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto28918313111413088912712745.34
2Wieś30035713063313047012486443.49
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001528364716466614242.34
2od 5 001 do 10 0006265526646266252547942.53
3od 10 001 do 20 00020644689916898018604143.55
4od 20 001 do 50 00012425853589534615142243.13
5od 50 001 do 100 0003930917250172061671443.88
6od 100 001 do 200 00014158967875678006619347.94
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca