.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała ...
Bielsko-Biała, okr. 26
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 748430
Powierzchnia: 2825.78 km2
Zaludnienie: 264 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 452
L. obw. z których
spłynęły dane:
452
L. upr. do głos.: 589540
L. wyd. kart: 261728
44.40%
brak40.02%40.82%41.62%42.42%43.22%44.02%44.82%45.62%46.42%47.22% 
............
danych40.81%41.61%42.41%43.21%44.01%44.81%45.61%46.41%47.21%48.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240200bielski, pow.11650853423533175174245.85
246101Bielsko-Biała, m.14158967872676236605347.94
240300cieszyński, pow.13408053670534965148140.03
241000pszczyński, pow.8047235405353573434444.00
241700żywiecki, pow.11689151358512944976443.94
  Bielsko-Biała, okr. 26 589540 261728 261087 253384 44.40
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto28918313110513066512719445.34
2Wieś30035713062313042212619043.49
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001528364716470625342.34
2od 5 001 do 10 0006265526646266002575242.53
3od 10 001 do 20 00020644689903897258674643.55
4od 20 001 do 50 00012425853585534535183243.12
5od 50 001 do 100 0003930917251172161674843.89
6od 100 001 do 200 00014158967872676236605347.94
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca