.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / brzeski, pow. / Grodków, gm.
Grodków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 19991
Powierzchnia: 286.39 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 17
L. obw. z których
spłynęły dane:
17
L. upr. do głos.: 15566
L. wyd. kart: 4953
31.82%
brak31.81%32.46%33.11%33.76%34.41%35.06%35.71%36.36%37.01%37.66% 
............
danych32.45%33.10%33.75%34.40%35.05%35.70%36.35%37.00%37.65%38.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Grodków Gimnazjum Publiczne Nr 1 ul. Powstańców Śl.114737537535932.69
2Grodków Zespół Szkół ul. Krakowska155558558557837.62
3Grodków Gimnazjum Publiczne Nr 2 ul. A. Mickiewicza120138838836932.31
4Grodków Dom Kultury ul. Kasztanowa181259559557332.84
5Grodków Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. G. Morcinka198374474472637.52
6Żelazna Świetlica Wiejska64518218217328.22
7Lipowa Szkoła Podstawowa58223323322040.03
8Kopice Szkoła Podstawowa95025025024426.32
9Kolnica Szkoła Podstawowa137642242241430.67
10Wierzbnik Świetlica Wiejska71316516516123.14
11Gnojna Szkoła Podstawowa84126726724231.75
12Jędrzejów Szkoła Podstawowa74818218217524.33
13Gałążczyce Szkoła Podstawowa83623123122627.63
14Jaszów Biuro RSP45594948820.66
15Kobiela Świetlica Wiejska53913613612925.23
16Grodków Zakład Karny ul. H. Sienkiewicza13280807460.61
17Grodków Dom Pomocy Społecznej ul. A. Mickiewicza5124242147.06
  Grodków, gm. 15566 4953 4953 4772 31.82

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca